image

Download de PDF brochure (300 kb).

De digitale en sociale media hebben de wereld veranderd. Er is steeds meer informatie en niet per sé betrouwbare en nuttige informatie. Platformen nemen in aantal toe, maar inhoud dreigt te verwateren. Uw boodschap dreigt te verwateren als alles “lekker kort en snel” wordt gepresenteerd. Om complexe processen en de  maatschappelijke impact van uw business goed te belichten moet de boodschap niet gevangen zitten in een beperkend format maar ruimte bieden voor nuance van experts. Pas dan is voor het publiek te onderscheiden wat klopt en wat niet. En het imago van uw bedrijf zal verbeteren doordat uw boodschap overeenstemt met de werkelijkheid.

De rol van de journalist verandert intussen ook en is belangrijker dan ooit. In Nederland worden 3 miljoen dagbladen per dag gelezen, is “Het Nieuws” het best bekeken programma met miljoenen kijkers, en bepalen journalisten de agenda van het maatschappelijke debat.

Het is dus van groot belang dat journalisten op de hoogte zijn van wat er bij uw bedrijf, organisatie of sector speelt opdat uw verhaal waarachtig en correct voor het voetlicht komt.

“Journalist in Bedrijf” legt een verbinding tussen bedrijven, instellingen, overheden en journalisten. Ze levert zo een bijdrage aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de boodschap en aan de kwaliteit van de journalistiek. Er wordt op een journalistieke manier een brug geslagen tussen actuele maatschappelijke ontwikkelingen, innovaties en ontwikkelingen bij uw bedrijf, organisatie of sector. Het verschaft inzicht in elkaars vakinhoudelijke verantwoordelijkheden en werkwijzen en biedt de gelegenheid op een inhoudelijke manier informatie uit te wisselen en het biedt de mogelijkheid een inhoudelijke relatie op te bouwen met de voor u belangrijke journalisten en media.

Dat kan op verschillende manieren gedaan worden. Elke manier staat op zichzelf en kan samen met de andere manieren ingezet worden.

“Journalist in Bedrijf” is een samenwerking tussen Roem Consultancy en Villamedia BV.

Comments Closed